Ninh Bình

Ninh Bình - Quê hương mới nổi của Kong

Kong - Đảo Đầu Lâu hót hòn họt quá mà... PR phong cảnh đẹp nức tiếng của Việt Nam - Ninh Bình, có lẽ nào dân Việt mình lại không cùng nhau vác ba-lô lên mà đi thăm thú quê ...

Xem chi tiết